A magyar internet történetei

Konferenciafelhívás

A  konferenciát az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék és a BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék szervezi, a “Kultúra a digitális forradalom idején” konferenciasorozat keretében, a Magyar Online és Digitális Médiatörténet (MODEM) projekttel együttműködve.

A konferencia oldala itt érhető el.

A jelentkezés határideje: 2019. november 20.

A konferencia időpontja: 2020. február 13-14.

A magyar digitális kultúra és online média több mint negyedszázados múltra tekint vissza, ez a múlt azonban javarészt még feldolgozatlan. „A magyar internet történetei” című konferenciának az a célja, hogy összegyűjtse és bemutassa mindazokat a kutatásokat, amelyek a magyar nyelvű internet, elsősorban az internetes média múltjával foglalkoznak.

A konferenciára olyan, főleg empirikus kutatásokra épülő előadásokat várunk, amelyek társadalomtudományos szempontból és eszközökkel dolgozzák fel a magyar digitális médiatörténet egy-egy szeletét, problémáját, kérdését. A többek között akár történettudományi, szociológiai, hálózatelemzési, ko

mmunikáció- és médiatudományi, közgazdaságtani, filozófiai módszertant is használó, tudományközi kutatások az internet és társadalom számos kapcsolódási pontját vizsgálhatják, bemutatva a média, technológia és társadalom közötti kölcsönhatásokat.

A digitális média előállításának, közvetítésének és befogadásának történeti nézőpontjai egyaránt illeszkedhetnek a konferencia tematikájába: így például az online közönségek interakciójával és kommunikációjával, a digitális tartalmak előállításának és terjesztésének gazdaságtanával, vagy akár az egyes szolgáltatások, felületek, alkalmazások történeteivel foglalkozó előadásokat is várunk.

Néhány kérdés, amelyre a konferencián választ keresünk:

  • A kulturális iparágak és az internet: a televíziók, rádiók, folyóiratok digitalizációja
  • Az online újságírás és viszonya más újságírói platformokhoz
  • Felhasználói tartalmak kultúrája, trendjei, műfajai, gazdaságtana, változásai
  • Online-offline közösségek, populáris kultúra a digitális térben
  • Üzleti modellek, digitális reklám és marketing
  • Lokális történetek: a fővároson kívüli és a határon túli magyar online kultúrák, fejlesztések
  • A korai virális (szöveges, hangalapú vagy videós) tartalmak archeológiája, társadalomtörténete
  • Digitális bölcsészet, archívumok és tudományos hálózatok
  • Digitális kultúra, internethasználati szokások
  • Az iWiW és más magyar közösségi hálók, platformok története
  • Zeneipar: a kiadók és iparági szereplők és az internet viszonya
  • Populáris zenei kultúra: előadók és rajongók, zenei diskurzusok a weben
  • Professzionális és laikus műkritika, értékelések és értelmezések a digitális nyilvánosságban, a “kis kritikavita” tanulságai

A konferenciára várjuk az előadásokat, a következő módon:

  • A konferenciára jelentkezni az előadások rövid, legfeljebb 2000 leütés terjedelmű magyar nyelvű összefoglalójával lehet.
  • A húszperces előadásokat tízperces vita követi.
  • Az összefoglalókat anonimizált formában kérjük feltölteni a konferencia EasyChair oldalára.
  • Az összefoglalók alapján a programbizottság dönt a konferencia programjáról.
  • A jelentkezés határideje: 2019. november 20.
  • Minden jelentkezőt legkésőbb 2019. december 16-ig tájékoztatunk a programbizottság döntéséről.
  • Az easychair használatához segítséget nyújthat ez a leírás.

 

 

modem_logo5

Megosztás
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0