Tanulmány

Tófalvy Tamás „Nem tudtuk, hogy az internet következő 10 éve arról fog szólni, amit akkor csináltunk” – Az iWiW története

2020-01-26

„Kivételesen eg yszer, ez a vállalat megelőzött valamit. Volt három és fél év előnye. Sejtelmünk nem volt arról, hog y Mag yarországon az iWiW mi lesz, nem tudtuk, hog y mit találtunk fel, mire megtudtuk, már késő volt. És ennek van eg y csomó oka. Az eg yik, hog y ha tetszik, ha nem, ez a duma, hog y az internet eg y eg yenletes felület, nem igaz, mert nem eg y eg yenletes fe-lület. A hubjai angolul vannak. Az nem véletlen, hog y a Prezinek Kaliforniában is kell lennie. És ezért eg y olyan terméket, mint az iWiW, szég yenteljesen kellett kivezetni a piacról” – íg y fogalmazott a legjelentősebb mag yar közösségi háló végéről és eg yben a Telekom és az iWiW viszonyáról Györg y Péter a Mag yar Online és Digitális Médiatörténetnek (MODEM) adott interjújában.1 A 2000-es évek közepén a Mag yar Telekom igazgatótanácsában is ülő, jelenleg az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási intézetét igazgató médiakutató megjeg yzése sok szempontból sokat mond el az iWiW életútjának sajátosságairól, arról, hog y mennyi bizonyta-lanság övezte a világ eg yik első, történetesen Mag yarországon elindított közösségi hálóját, kul-turális, társadalmi és üzleti értelemben eg yaránt. Váratlan volt a megjelenése, ahog y pár évvel későbbi hatalmas sikere is, és rengeteg esetlegesség övezte piaci pozicionálását, az alakulófélben lévő hazai médiapiaci logikának való megfeleltetését.

Tófalvy Tamás „Nem tudtuk, hogy az internet következő 10 éve arról fog szólni, amit akkor csináltunk” – Az iWiW története. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 6:(2) pp. 372-385. (2017)

A teljes szöveg elérhető a folyóirat honlapján, ezen a linken.

Megosztás
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0